Sejarah dan Asal Usul Laravel PHP Framework

Sejarah dan Asal Usul Laravel merupakan salah satu dari pelbagai kerangka kerja PHP (Framework) yang popular dikalangan pembangun sistem. Ianya percuma dan adalah aplikasi sumber terbuka yang dibangunkan oleh Taylor Otwell yang dirancang untuk pembangunan aplikasi web berasaskan Model-View-Controller (MVC). Salah satu ciri-ciri Laravel adalah cara modular packaging system yang menumpukan kepada dedicated dependency manager,

Continue reading Sejarah dan Asal Usul Laravel PHP Framework